De siste dagene har det kommet mye frem i media at Facebook gjør endringer i sin hemmelige formel.

Denne nye formelen skal være med på å gjøre at du som bruker av Facebook får mer relevant og interessant informasjon på din side.
Endringene skal gjøre at du får oftere se mer bilder, nyheter, videoer og oppdateringer på delte linker. Med andre ord ønsker Facebook grunderen Mark Zuckerberg å gå tilbake til det som var den opprinnelige tanken bak Facebook. At familie, venner og bekjente skal kunne holde kontakt og se hva som skjer i hverandres liv. Dele gleder og sorger.

Denne endringen i algoritmen er en velkommen endring for mange. Men det er mange som også er bekymret rundt dette. Hva med de som bruker Facebook som en kanal for markedsføring, nyhets deling og annet for sine bedrifter og nettsteder?

Den nye algoritmen kan føre til at noen vil merke en lavere rekkevidde på deres innlegg. Men dette vil være av varierende grad.
Facebook går her ut og gir noen gode råd til sine brukere:

«Mye av den trafikken du opplever består gjerne av at dine lesere deler innleggene dine. Bruk tid på å skape innlegg som dine lesere ønsker å dele med sine venner og bekjente!»

Ut i fra dette kan det vel ses som et bra tips fra Facebook: Bruk mer tid på innholdet som legges ut. Videre henviser de til «Publishing best practices» for at du som bruker skal kunne få et bedre innblikk i hva som er anbefalt.

Alt i alt vil nok ikke de fleste merke veldig forskjell, men dette er avhengig av om at du klarer å lage innhold som dine lesere ønsker å se på.

Vi ønsker deg lykke til med din Facebook side.